Om finne natur

Finne Natur er et enkeltmannsforetak for Mats Haneborg Finne. Jeg gjør alle typer miljøutredninger, men mitt spesialfelt er viltforvaltning – særlig kartlegginger og utredninger av småvilt og rovfugl. Jeg har også bred kunnskap om forvaltning og tiltak knyttet til fremmede arter. 

Jeg har ca. 15 års erfaring med miljøutredninger innen fagene naturmangfold, reindrift, naturressurser (jord- og skogbruk) og friluftsliv – både enkle vurderinger og mer grundige konsekvensutredninger etter anerkjent metodikk (Statens vegvesen, Miljødirektoratet). Jeg i tillegg deltatt i forskningsprosjekter på skogsfugl og viltforvaltning. De siste 6 årene har jeg deltatt i et forskningsprosjekt på hønsehauk. 

Jeg er født (1971) og oppvokst i Bærum, og bor nå på familiegården Svarverud i Indre Østfold kommune med kone og barn. Svarverud er en større utmarkseiendom, der skogsdriften gjennom generasjoner har vært den viktigste inntektskilden. Ved siden av konsulentvirksomheten i Finne Natur jobber jeg med forvaltning av skogen.

Finne
Natur

Her er noen øyeblikk fra arbeidshverdagen min.