Pågående og avsluttede prosjekter

Konsekvenser av Via Ferrata på Andersnatten

Konsekvensutredning av planlagt Via Ferrata på fjellet Andersnatten i Sigdal kommune. Utredning innen fagtemaene naturmangfold og friluftsliv.

2021 | Sigdal Aktiv AS

Bestandsregistrering ulv

Bestandsregistrering av ulv i Øst-Norge i vinterhalvåret (oktober-mars). Oppdraget består i oppfølging av spor-meldinger, innsamling av DNA og søk etter ulvespor. 

2017 - | Miljødirektoratet – Statens Naturoppsyn

Hønsehauken i skog- og kulturlandskapet

Studier av hønsehaukens områdebruk i skogstrakter og i kulturlandskapet ved hjelp av GPS-logger. Bestandskartlegging og søk etter hønsehaukreir ved hjelp av digitalt opptaksutstyr. Finansiering: Skogtiltaksfondet, Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Viken og Innlandet

2014 - | Norsk Institutt for Bioøkonomi

Hønsehauk i Indre Østfold

Prosjektet består i å samle eksisterende kunnskap om hønsehauk-reir i Indre Østfold kommune.

2021 | Indre Østfold kommune

Samlerapport skogsfugltakseringene i Fjella i Østfold

Utarbeiding av rapport som oppsummerer bestandsutviklingen til orrfugl og storfugl i Fjella-området. Data-materialet er fra ca. 35 år med høsttaksering av skogsfugl i området.

2019 | Østfold fylkeskommune

Inventering rovfugl – vindkraftanlegg

Inventering av rovfugl i et vindkraftanlegg ved hjelp av digitalt opptaksutstyr.

2018 | Scanergy

Hyttefelt – Miessevarri-Halti, Kåfjord

Konsekvensutredning av naturmangfold og reindrift i forbindelse med planlagt hyttefelt i Kåfjord kommune i Nord-Troms.

2016-2018 |Statskog

Finne
Natur

Her er noen øyeblikk fra arbeidshverdagen min.